ARI-PEKKA HOKKANEN

On välttämätöntä, että pelastustoimen ja ensihoidon toimintavalmius varmistetaan niin kaupungeissa, kuin maaseudulla

VAALITEEMAT


Huolehditaan riittävällä rahoituksella, koulutuksella ja henkilöstöresursseilla, että pelastus- ja ensihoitopalvelut ovat nopeasti ja yhdenmukaisesti saatavilla ympäri Länsi-Uudenmaan. 

Tuotetaan pelastuspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, ammattilaisten osaamisesta ja turvallisuudesta huolehtien.


Syvennetään sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden yhteistyötä, jotta palvelut toimivat asiakkaan kannalta saumattomasti. 

 

Turvataan sopimuspalokuntien rahoitus ja toimintaedellytykset perustettavilla hyvinvointialueilla. 

Huolehditaan hyvinvointialueiden mahdollisuudesta ennakoida ja varautua häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Vain äänestämällä voit vaikuttaa.