Mottoni

Olen täällä sinua varten

Olen 39-vuotias perheenisä ja ensihoidon sekä pelastustoimen ammattilainen Espoon Viherlaaksosta. Liikun mielelläni luonnossa ja kotimaan matkailu on lähellä sydäntäni. Perhe, ystävät ja luonto ovat minulle ilon ja onnen lähde.

Pelastustoimen ja ensihoidon johtaminen on nopeasti muuttuva sekä monipuolista osaamista vaativa tehtäväalue. Päätöksentekoni perustuu jämäkkään tiedolla johtamiseen sekä huolelliseen kokonaisharkintaan. Kyky ennakoida ja toimia etupainotteisesti ovat merkittävässä roolissa niin yhteiskunnallisesti kuin pelastustoimessakin. Päättäjiltä vaaditaan kykyä varautua sekä reagoida ennakoivasti muuttuvaan toimintaympäristöön osana päätöksentekoa.

Muuttuva toimintaympäristö tuo mukanaan uhkia mutta myös mahdollisuuksia ja uskon, että pystymme parantamaan sekä yhdenmukaistamaan pelastustoimen ja ensihoidon palveluja kaikkien tehtävien osalta vahvemman valtakunnallisen ohjauksen tuella. 

Länsi-Uudenmaan alueen kuntien osalta on huomioitava niin väestörakenne, kuin kielipoliittisetkin tarpeet palveluja suunniteltaessa. Länsi-Uusimaa on myös saanut erityisvastuun ruotsinkielisten palvelujen kehittämisessä koko maassa.

Perhe ja läheiset ihmissuhteet ovat ihmisen merkittävä voimanlähde, jonka rooli korostuu muutos- ja kriisitilanteissa. Perheiden hyvinvoinnista huolehtiminen on paitsi inhimillisesti tärkeää, niin myös yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta järkevää.

Kriisinkestävä ja toimiva hyvinvointiverkosto on merkittävässä roolissa yhteiskunnan ja yksilön hyvinvoinnin kannalta. Avaimet onnistumiseen ovat omissa käsissämme. Vain äänestämällä voit vaikuttaa. Varmistetaan yhdessä, että meillä kaikilla on jatkossa nopeasti saatavilla laadukkaat sekä kattavat ensihoidon ja pelastustoimen palvelut.